Лабораторний практикум з курсу «Технологія плазмової обробки» для студентів спеціальності 7.05050204-Обробка металів за спецтехнологіямиКількість сторінок: 

65с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

621.7(076)

Бібліографічна картка: 

Лабораторний практикум з курсу «Технологія плазмової обробки» для студентів спеціальності 7.05050204-Обробка металів за спецтехнологіями всіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад.: Є. Я. Губар, В. Ю. Шматков ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2016. – 64 с.

Анотація: 

Видання призначене для самостійної підготовки студентів інженерних спеціальностей до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія плазмової обробки». Обсяг теоретичних відомостей до кожної лабораторної роботи достатній для розуміння досліджуваних явищ та структур і доповнює конспект лекцій з даної дисципліни. В кінці кожної лабораторної роботи наведені контрольні запитання, які дають студенту змогу оцінювати міру розуміння ним явищ, що вивчаються, та рівень підготовки до лабораторної роботи. Список літературних джерел допоможе студенту самостійно підвищити свій рівень знань за тематикою лабораторних  робіт. Практикум може бути використаний для поглиблення знань з фаху студентами інших інженерно-технологічних спеціальностей

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2302
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.