Посібник з маркетингу для самостійної роботи студентів напрямів підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Бухгалтерський облік і аудит»Кількість сторінок: 

210с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

658.8(075.8)

Бібліографічна картка: 

Посібник з маркетингу для самостійної роботи студентів напрямів підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Бухгалтерський облік і аудит» [Електронний ресурс] / уклад. : О. В. Коломицева, А. О. Боковня ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 210 с.

Анотація: 

Посібник призначений для самостійної роботи студентів економічних та управлінських спеціальностей і містить систему теоретичних відомостей, тестів, практичних та ситуаційних завдань, питань для самоконтролю за тематичним планом вивчення нормативної дисципліни «Маркетинг», спрямованих на перевірку засвоєння навчального матеріалу

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2334
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.