Навчально-методичний посібник з дисципліни «Техноекологія» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 101 «Екологія» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

74с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

504.064.4(07)

Бібліографічна картка: 

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Техноекологія» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 101 «Екологія» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: Жицька Л. І., Хоменко О. М. ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 74 с.

Анотація: 

При вивченні предмету «Техноекологія» використовуються такі види робіт: лекції, виконання лабораторних та практичних робіт, консультації та індивідуальні співбесіди, самостійні, індивідуальні реферативні та наукові роботи, за згодою студентів. В навчально-методичному посібнику надано методичні рекомендації та вимоги до виконання самостійних, а також індивідуальних реферативних та наукових робіт з дисципліни «Техноекологія», приведено приклади деяких контрольних робіт, тестові завдання, теми реферативних і напрямки індивідуальних наукових робіт, що стосуються питань техноекології та впливу техногенезу на довкілля, перелік необхідної та довідкової літератури. У додатках приведено приклади оформлення титульних сторінок звітів з індивідуальних реферативних та наукових робіт студентів.

Факультет: 

Кафедра: 

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2402
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.