Навчально-методичний посібник з дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» для здобувачів освітнього ступеня магістра з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Міжнародна економіка»Кількість сторінок: 

60с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

339.9(07)

Бібліографічна картка: 

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» для здобувачів освітнього ступеня магістра з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Міжнародна економіка» [Електронний ресурс] / уклад. : Л. О. Петкова, Д. М. Паламарчук, Д. Ю. Марущак ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 60 с.

Анотація: 

Викладено навчально-методичні матеріали з дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю», подано інформаційний обсяг навчальної дисципліни; методика організації навчального процесу дисципліни, що включає теми семінарських занять та питання для самоконтролю, перелік питань до іспиту, завдання до розрахунково-графічної роботи та методичні рекомендації до їх виконання, контрольні завдання для студентів-заочників, систему критеріїв оцінювання знань з дисципліни та перелік рекомендованої літератури. Для студентів усіх форм навчання

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2410
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.