Практикум з дисципліни «Основи електротехніки та електроніки» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» (напрям підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа») усіх форм навчанняКількість сторінок: 

70с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

621.3(076)

Бібліографічна картка: 

Практикум з дисципліни «Основи електротехніки та електроніки» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» (напрям підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа») усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : Г. О. Кисельова, В. Б. Кисельов ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 70 с.

Анотація: 

Поданий практикум унаочнює, поглиблює й розширює теоретичний курс дисципліни «Основи електротехніки та електроніки».

Ступінь підготовки: 

Тип документу: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2414
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.