Дизайн-проектування предметно-просторового середовища: навчально-методичний посібник до виконання випускної роботи магістра зі спеціальності 022«Дизайн» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

34с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

7.05(075.8)

Бібліографічна картка: 

Дизайн-проектування предметно-просторового середовища [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник до виконання випускної роботи магістра зі спеціальності 022«Дизайн» усіх форм навчання / уклад. Н. Г. Романенко ; М-во освіти і науки України, Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 34 с.

Анотація: 

Видання містить основні положення і рекомендації щодо підготовки й захисту випускної роботи магістра зі спеціальності 022 «Дизайн», вимоги до її структури, змісту, обсягу; описуються порядок збору матеріалів та методика їх обробки, узагальнення результатів дослідження, оформлення і захисту; наведено зразки необхідних документів

Кафедра: 

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2463
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.