Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Податкова система» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОП «Фінанси і кредит» заочної форми навчанняКількість сторінок: 

48с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

336.22(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Податкова система» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072-Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» заочної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: О. В. Рудь, О. І. Снитюк ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 48 с.

Анотація: 

До складу методичних рекомендацій входять такі матеріали: програма навчальної дисципліни, структура завдання контрольної роботи, вимоги до оформлення роботи, вибір варіанту контрольної роботи та умови її зарахування, завдання до виконання контрольної роботи, методичні рекомендації до виконання практичного завдання, питання до іспиту, критерії оцінювання навчальних досягнень студентів заочної форми навчання та рекомендована література з дисципліни «Податкова система». Для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» заочної форми навчання

Кафедра: 

Ступінь підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2495
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.