Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Дослідження і проектування комп’ютерних систем і мереж» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія, ОП «Комп’ютерні системи та мережі»Кількість сторінок: 

29с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

004.4(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Дослідження і проектування комп’ютерних систем і мереж» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія, освітньої програми «Комп’ютерні системи та мережі» [Електронний ресурс] / упоряд.: М. В. Хрульов, А. І. Числов, Г. В. Кривоус ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 29 с.

Анотація: 

Викладено навчальні (навчально-методичного характеру) матеріали до виконання курсової роботи з дисципліни «Дослідження і проектування комп’ютерних систем і мереж», подано тематику курсових робіт, вимоги щодо їх виконання, та перелік рекомендованої літератури. Для студентів спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія денної та заочної форми навчання.

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2513
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.