Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

54с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

336(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: І. Г. Гончаренко, О. Ю. Березіна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 54 с.

Анотація: 

До складу методичних вказівок входять такі матеріали: загальні положення, структура та вимоги до змісту й обсягу кваліфікаційної роботи магістра, вимоги до оформлення роботи, керівництво та рецензування кваліфікаційної роботи магістра, підготовка до захисту і захист кваліфікаційної роботи магістра, список опрацьованої літератури, додатки. Для здобувачів освітнього ступеня магістра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» усіх форм навчання

Кафедра: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2558
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.