Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра усіх спеціальностей денної форми навчанняКількість сторінок: 

25с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

811.161.2’276(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра усіх спеціальностей денної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд. Л. І. Іванченко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 25 с.

Анотація: 

Викладено плани практичних занять, блоки запитань для самоконтролю, модульні контрольні роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2619
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.