Методичні рекомендації до виконання курсового проекту (роботи) з дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

32с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

658(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту (роботи) з дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. Я. О. Ковальчук ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 32 с.

Анотація: 

Матеріал методичних рекомендацій систематизований відповідно до програми навчальної дисципліни. Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей ЗВО України, а також широке коло фахівців, пов’язаних зі сферою економіки підприємства

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2623
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.