Практикум з дисципліни «Організація виробництва» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

36с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

658(076)

Бібліографічна картка: 

Практикум з дисципліни «Організація виробництва» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: Я. О. Ковальчук, В. В. Демиденко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 36 с.

Анотація: 

Матеріал практикуму систематизований відповідно до програми навчальної дисципліни. Практикум складається із завдань до практичних занять. Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей ЗВО України, а також широке коло фахівців, пов’язаних зі сферою підприємництва

Ступінь підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2625
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.