Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Історія України від найдавніших часів до кінця XІVcт.» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 032 «Історія та археологія» заочної форми навчанняКількість сторінок: 

12с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

94(477)(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Історія України від найдавніших часів до кінця XІVcт.» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 032 «Історія та археологія» заочної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: О. С. Худолей, Л. М. Тептюк ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 12 с.

Анотація: 

Видання містить теми, плани, завдання та методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт з дисципліни «Історія України від найдавніших часів до кінця XІV cт.» Для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 032 «Історія та археологія» заочної форми навчання

Кафедра: 

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2631
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.