Інтелектуальні технології вимірювання: конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня магістра галузі знань 15 Автоматизація та приладобудуванняКількість сторінок: 

95с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

681.2:004.8](075.8)

Бібліографічна картка: 

Інтелектуальні технології вимірювання [Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня магістра галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування / упоряд.: М. О. Бондаренко, Ю. Ю. Бондаренко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 95 с.

Анотація: 

Основна увага курсу дисципліни приділяється вивченню основного понятійного апарату інтелектуальних технологій вимірювання, принципів будови інтелектуальних систем вимірювання фізичних величин та застосування отриманих знань та навичок для розробки інтелектуальних технологій та систем вимірювання. Мета вивчення дисципліни – підвищення науково-технічного рівня підготовки інженерних та наукових кадрів при вивченні технологій вимірювання, які адаптуються під зміни зовнішніх умов та умов експлуатації. Навчальна задача курсу полягає у розвитку знань у здобувачів щодо вивчення принципів роботи інтелект. технологій та систем вимірювання фізичних величин, параметрів біологічних тканин та елементів живої природи

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2637
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.