Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Основи автоматизованого проектування в будівництві» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія усіх форми навчання. Частина ІКількість сторінок: 

71с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

624.04:004](07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Основи автоматизованого проектування в будівництві» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія усіх форми навчання [Електронний ресурс]. Частина І / упоряд.: Т. В. Савельєва, О. М. Панаско ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 71 с.

Анотація: 

Викладено навчально-методичного характеру матеріали, наведено завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи автоматизованого проектування в будівництві», подано вимоги щодо їх виконання, тематику рефератів та перелік рекомендованої літератури. Для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форми навчання

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2643
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.