Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Основи теорії кіл,сигнали та процеси в електроніці» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 125 Кібербезпека ОП«Безпека інформаційних і комунікаційних систем» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

69с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

621.3(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 125 Кібербезпека освітня програма «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: А. В. Сагун, В. І. Кунченко-Харченко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 69 с.

Анотація: 

Методичні рекомендації призначені для підготовки студентів спеціальності 125 Кібербезпека, освітньої програми «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці». Будуть корисні при вивченні споріднених дисциплін

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2644
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.