Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

40с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

657(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. Я. П. Пастернак ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 40 с.

Анотація: 

У методичних рекомендаціях розроблено вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік». Подано завдання для теоретичної та практичної частини курсової роботи, вимоги щодо їх виконання, структура курсової роботи й технічні вимоги до її оформлення, критерії оцінювання та порядок захисту курсової роботи, перелік рекомендованої літератури. Для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» усіх форм навчання

Спеціальність: 

Ступінь підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2683
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.