Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

17с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

334.7(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : Н. П. Рябоконь, К. Д. Плигач ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 17 с.

Анотація: 

До складу методичних рекомендацій входять такі матеріали: тематика семінарських занять, завдання та питання для самоперевірки з дисципліни «Вступ до фаху» та рекомендована література

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2692
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.