Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Ціноутворення» для здобувачів ОР «бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОП «Підприємництво та економіка підприємства» усіх форм навчанняАвтор: 

Кількість сторінок: 

33с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Ціноутворення» для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Підприємництво та економіка підприємства» (напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства») усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. Н. В. Ільченко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 33 с.

Анотація: 

Викладено навчально-методичні матеріали, наведено тематичний план дисципліни, завдання та питання для самоперевірки ; практичні завдання ; індивідуальні завдання та рекомендована література

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2706

ББК: 

338.5(07)
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.