Методичні рекомендації до проходження виробничої практики для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Підприємництво та економіка підприємства» денної форми навчанняКількість сторінок: 

30с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

658.114(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до проходження виробничої практики для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Підприємництво та економіка підприємства» (напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства») денної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : Р. В. Манн, Н. В. Ільченко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 30 с.

Анотація: 

Викладено навчально-методичні матеріали, наведено завдання з виробничої практики для здобувачів освітнього ступеня бакалавр, подано вимоги щодо її проходження, написання, оформлення, захисту звітів з виробничої практики

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2707
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.