Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для здобувачів освітнього рівня «магістр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Підприємництво та економіка підприємства» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

22с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

658.114(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для здобувачів освітнього рівня «магістр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Підприємництво та економіка підприємства» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : Р. В. Манн, Н. В. Ільченко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 22 с.

Анотація: 

Викладено навчально-методичні матеріали, наведено завдання з переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня магістра, подано вимоги щодо її проходження, написання, оформлення, захисту звітів з переддипломної практики

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2709
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.