Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Корпоративні інформаційні системи» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» з спеціальності 051 «Економіка» (спеціалізація «Економічна кібернетика») усіх форм навчанняКількість сторінок: 

28с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

330.4 (07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Корпоративні інформаційні системи» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» з спеціальності 051 «Економіка» (спеціалізація «Економічна кібернетика») усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : О. В. Коломицева, Т. І. Пальонна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. –28 с.

Анотація: 

Видання містить методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Корпоративні інформаційні системи» : загальні вимоги до курсової роботи, перелік рекомендованих тем курсових робіт, рекомендації до вибору теми, структури та змісту курсової роботи, підбір літератури, вимоги до оформлення та захисту курсової роботи. Для здобувачів освітнього ступеня «магістр» з спеціальності 051 «Економіка» (спеціалізації «Економічна кібернетика) усіх форм навчання

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2716
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.