Методичні рекомендації для проходження переддипломної практики здобувачами освітнього ступеня «магістр» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Міжнародна економіка» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

22с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

339.9 (07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації для проходження переддипломної практики здобувачами освітнього ступеня «магістр» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Міжнародна економіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : Л. О. Петкова, Д. Ю. Марущак ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 22 с.

Анотація: 

В методичному виданні розкрита мета, зміст та завдання передвипускної практики здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Міжнародна економіка», надані методичні рекомендації з питань проходження практики, оформлення звітної документації та захисту результатів практики. Для студентів всіх форм навчання

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2720
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.