Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

43с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

336.22 (07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : І. Г. Гончаренко, І. М. Серватинська ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 43 с.

Анотація: 

До складу методичних рекомендацій входять такі матеріали : загальні положення про дисципліну «Податковий менеджмент» та результати її вивчення, тематику практичних занять, поточний тестовий контроль, вправи на закріплення вивченого матеріалу, а також критерії оцінювання навчальних досягнень студентів та рекомендована література. Для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Кафедра: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2733
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.