Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» для здобувачів ОС бакалавра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП «Фінанси і кредит» усіх форм навчанняАвтор: 

Кількість сторінок: 

37с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

658.15(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. О. Ю. Березіна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 37 с.

Анотація: 

До складу методичних рекомендацій входять такі матеріали : загальні положення, перелік тем (відповідно до робочої програми дисципліни) ; питання (завдання) до кожної теми навчальної дисципліни ; перелік питань для самоконтролю ; перелік питань для підсумкового контролю з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», критерії оцінювання навчальних досягнень студентів та рекомендована література

Кафедра: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2734
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.