Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Страхування» для здобувачів ОС «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП «Фінанси і кредит» денної форми навчанняКількість сторінок: 

32с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

368 (07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Страхування» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» (напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит») денної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : І. Г. Гончаренко, І. М.Серватинська ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 32 с.

Анотація: 

До складу методичних рекомендацій входять такі матеріали : програма навчальної дисципліни, питання для самоконтролю, структура розрахунково-графічної роботи, вимоги до оформлення роботи, вибір варіанту розрахунково-графічної роботи, умови зарахування роботи, завдання до виконання розрахунково-графічної роботи, перелік питань до іспиту, рекомендована література. Для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» (напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит») денної форми навчання

Кафедра: 

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2738
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.