Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

44с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

658.15 (07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» (напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит») усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. І. М. Серватинська ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 44 с.

Анотація: 

До складу методичних рекомендацій входять такі матеріали : мета і завдання курсової роботи, зокрема організація самостійної роботи студентів при підготовці курсової роботи, структура, зміст і обсяг курсової роботи, вимоги до оформлення курсової роботи, порядок захисту курсової роботи, подання роботи на рецензування, система критеріїв оцінювання курсової роботи, список рекомендованої літератури. Для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» (напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит») усіх форм навчання

Кафедра: 

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2748
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.