Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Європейська інтеграція» для здобувачів ОС «магістр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП «Фінанси і кредит» денної форми навчанняКількість сторінок: 

23с.

Видавець: 

Місце видання: 

Мова: 

УДК: 

339.922(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Європейська інтеграція» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» денної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: І. Г. Гончаренко, І. М. Серватинська ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 23 с.

Анотація: 

До складу методичних рекомендацій входять такі матеріали: програма навчальної дисципліни, структура завдання розрахунково-графічної роботи, вимоги до оформлення роботи, вибір варіанту роботи, завдання до розрахунково-графічної роботи, критерії оцінювання навчальних досягнень студентів, рекомендована література. Для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» денної форми навчання

Кафедра: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2751
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.