Лабораторний практикум з дисципліни «Інформаційні технології аналізу систем»: для здобувачів освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та 124 «Системний аналіз»Кількість сторінок: 

191с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

519.8(076)

Предметні терміни: 

Бібліографічна картка: 

Лабораторний практикум з дисципліни «Інформаційні технології аналізу систем» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та 124 «Системний аналіз» [Електронний ресурс] / упоряд.: Ю. В. Триус, І. В. Герасименко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 191 с.

Анотація: 

Видання містить теоретичний матеріал і методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із використанням сучасного апаратного і програмного забезпечення. Наведено рисунки, схеми та необхідні пояснення в авторській редакції. Подано порядок виконання та оформлення робіт, зразки та джерела інформації. Для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальностей галузі знань «Інформаційні технології» та «Системний аналіз»

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2761
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.