Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Стратегічний маркетинг в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 242 «Туризм» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

43с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

338.487:658.8](07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Стратегічний маркетинг в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 242 «Туризм» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : С. С. Бєляєва, Ю. М. Тихоненко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 43 с.

Анотація: 

Викладено навчальні (навчально-методичного характеру) матеріали, наведено завдання з дисципліни «Стратегічний маркетинг в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі», подано вимоги щодо їх виконання, перелік рекомендованої літератури. Для здобувачів освітньогоступеня «магістр» спеціальності 242 «Туризм» всіх форм навчання

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2766
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.