Конспект лекцій з дисципліни «Проектування доріг місцевого значення» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій усіх форм навчанняКількість сторінок: 

99с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

528.4:625.72](075.8)

Бібліографічна картка: 

Конспект лекцій з дисципліни «Проектування доріг місцевого значення» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : М. М. Битько, В. М. Кілочко, О. В. Кузнецова ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 99 с.

Анотація: 

Матеріал навчального видання систематизований відповідно до навчальної програми. У навчальному виданні висвітлено 6 тем, які є базовими для опанування курсу і забезпечують практичне закріплення теоретичних знань. Подано теоретичний матеріал, рисунки, таблиці, джерела інформації щодо проектування доріг місцевого значення. Для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій усіх форм навчання

Факультет: 

Ступінь підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2772
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.