Проектування доріг місцевого значення: практикум для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій усіх форм навчанняКількість сторінок: 

24с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

528.4:625.72](076)

Бібліографічна картка: 

Проектування доріг місцевого значення [Електронний ресурс]: практикум для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій усіх форм навчання / упоряд.: М. М. Битько, О. В. Кузнецова ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 24 с.

Анотація: 

Матеріал навчального видання систематизований відповідно до навчальної програми. У навчальному виданні висвітлено 7 тем, які є базовими для опанування курсу і забезпечують практичне закріплення теоретичних знань. Подано теоретичний матеріал, рисунки, формули, таблиці, джерела інформації щодо проектування доріг місцевого значення. Для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій усіх форм навчання

Факультет: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2773
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.