Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Проектування доріг місцевого значення» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 193 Геодезія та землеустрій усіх форм навчанняКількість сторінок: 

22с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

528.4:625.72](07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Проектування доріг місцевого значення» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 193 Геодезія та землеустрій усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: О. В. Кузнецова, О. А. Балинська ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. унт. – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 22 с.

Анотація: 

Викладено навчальні матеріали, наведено завдання з дисципліни «Проектування доріг місцевого значення», подано вимоги щодо їх виконання, питання для контролю знань, перелік рекомендованої літератури. Для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій усіх форм навчання

Факультет: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2775
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.