Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної (контрольної) роботи з дисципліни «Картографія» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій денної і заочної форм навчанняКількість сторінок: 

16с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

528.92(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної (контрольної) роботи з дисципліни «Картографія» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій денної і заочної форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : М. П. Марущак, В. М. Кілочко, А. О. Іванча ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 16 с.

Анотація: 

Наведено завдання до виконання розрахунково-графічної (контрольної) роботи з дисципліни «Картографія», подано вимоги щодо їх виконання та перелік рекомендованої літератури. Для студентів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій денної і заочної форм навчання

Факультет: 

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2784
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.