Методичний посібник для підготовки та захисту кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітня програма «Обладнання переробних і харчових виробництв» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

60с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

621:664.02](07)

Бібліографічна картка: 

Методичний посібник для підготовки та захисту кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітня програма «Обладнання переробних і харчових виробництв» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: В. І. Осипенко, О. В. Батраченко, Л. М. Мізнік, М. В. Хандюк ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 60 с.

Анотація: 

Запропоноване видання містить загальні вимоги до структури та змісту магістерської роботи, методичні вказівки й рекомендації щодо організації та здійснення наукового дослідження, написання й оформлення кваліфікаційної роботи магістра, підготовки та порядку її захисту. Для здобувачів освітнього ступеня магістр зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2787
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.