Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Землевпорядні вишукування» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 193 Геодезія та землеустрій усіх форм навчанняКількість сторінок: 

20с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

55(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Землевпорядні вишукування» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 193 Геодезія та землеустрій усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : В. М. Величко, Л. В. Іванова ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2018 – 20 с.

Анотація: 

Викладено навчальні (навчально-методичного характеру) матеріали дають можливість виконання студентами практичних завдань з дисципліни «Землевпорядні вишукування». На їх основі студенти набувають навиків із побудови карти гідроізогіпс, визначати природну вологість ґрунту, щільність часток ґрунту, визначати пористість та коефіцієнт пористості ґрунту методом насичення, а також визначати коефіцієнт фільтрації піщаного ґрунту за допомогою трубки СПЕЦГЕО, перелік рекомендованої літератури. Для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» усіх форм навчання

Факультет: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2807
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.