Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

67с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

336(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : І. Г. Гончаренко, О. В. Рудь ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 67 с.

Анотація: 

До складу методичних рекомендацій входять такі матеріали: вступ, мета та завдання кваліфікаційної роботи, послідовність її підготовки, структура та вимоги до змісту й обсягу кваліфікаційної роботи, вимоги до оформлення роботи, керівництво та рецензування кваліфікаційної роботи, підготовка до захисту та захист кваліфікаційної роботи, критерії оцінювання кваліфікаційної роботи, список рекомендованої літератури, додатки. Для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Кафедра: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2816
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.