Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Державна політика у сфері євроатлантичної інтеграції України» для здобувачів ОС «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОП «Фінанси і кредит» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

27с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

339.92 (07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Державна політика у сфері євроатлантичної інтеграції України» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: І. Г. Гончаренко, І. М. Серватинська; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 27 с.

Анотація: 

До складу методичних рекомендацій входять такі матеріали : вступ, тематика практичних занять в розрізі кожної із тем (відповідно до програми навчальної дисципліни), питання для обговорення, типові задачі, тематика доповідей, рефератів та презентаційних матеріалів тощо. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів. Для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Кафедра: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2817
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.