Практикум з дисципліни «Джерелознавство» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 032 Історія та археологіяАвтор: 

Кількість сторінок: 

34с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

930.2 (076)

Бібліографічна картка: 

Практикум з дисципліни «Джерелознавство» [Електронний ресурс] : для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 032 Історія та археологія / [упоряд. А. І. Лисенко] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 34 с.

Анотація: 

Матеріал навчального видання систематизовано відповідно до навчальної та робочої програм навчальної дисципліни «Джерелознавство». Висвітлено теми, які
є базовими для опанування курсу. Кожна тема практикуму включає мету та завдання, план семінарського заняття, контрольні питання, вправи, перелік тем
рефератів та презентаційних робіт. Для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 032 Історія та археологія

Кафедра: 

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2825
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.