Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Історія України ХV-ХІХ ст.» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 032 Історія та археологія заочної форми навчанняКількість сторінок: 

29с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

94(477)(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Історія України ХV-ХІХ ст.» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 032 Історія та археологія заочної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд. В. М. Лазуренко, О. О. Яшан; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 29 с.

Анотація: 

Видання містить методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Історія України ХV-ХІХ ст.». Подано вимоги до їх виконання та оформлення, теми контрольних, перелік рекомендованої літератури. Для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 032 Історія та археологія заочної форми навчання

Кафедра: 

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2852
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.