Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Музеї світу» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 032 Історія та археологія усіх форм навчанняАвтор: 

Кількість сторінок: 

52с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

727:069](100)(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Музеї світу» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 032 Історія та археологія усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. І. Ю.Стадник ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 52 с.

Анотація: 

Видання містить перелік видів самостійної роботи, які є обов’язковими для студентів денної та заочної форми навчання; наведено роз’яснення щодо її виконання, представлено перелік тем, які студенти мають опрацювати самостійно з дисципліни «Музеї світу». Наведені матеріали дозволять студентам глибше опанувати фактичний матеріал з даної дисципліни та підготуватися до іспиту. Для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форми навчання спеціальності 032 «Історія та археологія» студентів

Кафедра: 

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2858
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.