Навчально-методичний посібник з дисципліни «Антимонопольний менеджмент» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 073 Менеджмент усіх форм навчанняАвтор: 

Кількість сторінок: 

115с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

338.24:351.82] (075.8)

Бібліографічна картка: 

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Антимонопольний менеджмент» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 073 Менеджмент усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. О. А. Руденко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 115 с.

Анотація: 

У навчально-методиному посібнику розкриваються основи, сутність, тенденції та загальна проблематика антимонопольного менеджменту в умовах розвитку ринкової економіки. Розглядаються основні аспекти державного управління, питання державного регулювання конкурентних ситуацій. Приділена увага інноваційній стратегії розвитку, інвестиційній політиці та питанням конкуренції як інструментам антимонопольного управління, державній політиці, яка проводиться з метою стабілізації економіки шляхом застосування методів впливу на макро- та мікрорівні. Навчальні завдання відбивають реальні ситуації, що можуть скластися в практиці антимонопольного управління. Запропоновані завдання для самостійної та практичної роботи, а також завдання для перевірки знань. Для студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2883
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.