Методичні рекомендації до самостійного роботи з дисципліни «Маркетингове ціноутворення» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 075 Маркетинг (освітня програма «Маркетинг») усіх форм навчанняКількість сторінок: 

35с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

658.8.03.(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до самостійного роботи з дисципліни «Маркетингове ціноутворення» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 075 Маркетинг (освітня програма «Маркетинг») усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : О. В. Коломицева, О. А. Сергієнко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 35 с.

Анотація: 

Видання містить методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Маркетингове ціноутворення»: тематичне планування самостійної роботи, питання до самоконтролю, завдання для самостійного виконання та тестові завдання. Для здобувачів освітнього ступеня бакалавр зі спеціальностей 075 Маркетинг (освітньої програми «Маркетинг») усіх форм навчання

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2886
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.