Навчально-методичний посібник з дисципліни «Міжнародна економіка» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

41с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

339.9(075.8)

Бібліографічна картка: 

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Міжнародна економіка» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : Д. М. Паламарчук, М. М. Лещенко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 41 с.

Анотація: 

Видання розкриває зміст навчальної дисципліни «Міжнародна економіка», містить теми та орієнтовні питання лекційного та практичних курсів, самостійної роботи, індивідуальної роботи, питання до іспиту. Для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» усіх форм навчання

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2892
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.