Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 075 Маркетинг (освітня програма «Маркетинг») усіх форм навчанняКількість сторінок: 

26с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

658.8 (07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 075 Маркетинг (освітня програма «Маркетинг») усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : О. В. Коломицева, А. О. Боковня ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 26 с.

Анотація: 

Видання містить методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічний маркетинг»: етапи роботи над підготовкою курсової роботи, основні вимоги до структури та змісту курсової роботи, загальні вимоги щодо оформлення, рецензування та захисту курсової роботи, написання основної частини курсової роботи. Для здобувачів освітнього ступеня магістр зі спеціальностей 075 Маркетинг (освітньої фограми «Маркетинг») усіх форм навчання

Спеціальність: 

Ступінь підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2909
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.