Навчально-методичний посібник з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» галузей знань 05 Соціальні та поведінкові науки та 07 Управління та адміністрування усіх форм навчанняАвтор: 

Кількість сторінок: 

42с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

331 (07)

Бібліографічна картка: 

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» [Електронний ресурс] : для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» галузей знань 05 Соціальні та поведінкові науки та 07 Управління та адміністрування усіх форм навчання / упоряд. В. М. Пасенко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 42 с.

Анотація: 

Викладено навчально-методичні матеріали з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини», подано інформаційний обсяг навчальної дисципліни; методика організації навчального процесу дисципліни, що включає теми семінарських занять та питання для самоконтролю, перелік питань до заліку, теми доповідей та вимоги до їх підготовки, контрольні завдання для студентів-заочників і методичні вказівки по їх виконанню, систему критеріїв оцінювання знань з дисципліни; термінологію дисципліни та літературу. Для студентів всіх форм навчання

Ступінь підготовки: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2952
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.