Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Ергономіка» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 022 «Дизайн» освітня програма «Промисловий дизайн» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

59с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

331.421(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Ергономіка» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 022 «Дизайн» освітня програма «Промисловий дизайн» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. І. О. Яковець, Н. М. Литовченко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 59 с.

Анотація: 

Видання містить теоретичний матеріал і методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ергономіка». Подано порядок виконання та оформлення робіт, зразки та джерела інформації.

Кафедра: 

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3061
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.