Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Культурологія» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 033 «Філософія» денної форми навчанняКількість сторінок: 

22с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

008(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Культурологія» [Електронний ресурс] : для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 033 «Філософія» денної форми навчання / упоряд. О. М. Кожем’якіна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 22 с.

Анотація: 

У методичних рекомендаціях міститься інформація щодо підготовки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Культурологія». Подано завдання для підготовки студентів за темами семінарських занять, теми доповідей та презентацій, питання та завдання для самостійного вивчення дисципліни, питання та завдання для самоперевірки, перелік необхідної літератури та додатки з допоміжним матеріалом. Для студентів спеціальності 033 «Філософія»

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3069
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.