Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Обчислювальна техніка та мікропроцесори» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка (н.п. 6.050903 Телекомунікації) усіх форм навчанняАвтор: 

Кількість сторінок: 

38с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

004.31(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Обчислювальна техніка та мікропроцесори» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка (напряму підготовки 6.050903 Телекомунікації) усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. В. В. Філіпов ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 38 с.

Анотація: 

Видання містить рекомендації до виконання курсової роботи. В методичних рекомендаціях наведено: основні теоретичні відомості, що необхідні для ознайомлення з основними системами числення та їх особливостями, загальний підхід для перетворення з однієї системи числення в іншу та основи кодування інформації. Також в методичних рекомендаціях наведено: варіанти завдання до курсової роботи та приклади їх розв’язку, перелік інформаційних джерел та перелік типових контрольних запитань

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3082
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.