Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка заочної форми навчанняАвтор: 

Кількість сторінок: 

52с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

004.43(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка заочної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд. О. М. Панаско ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 52 с.

Анотація: 

Видання містить теоретичний матеріал, який необхідний студентам для виконання контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови», зокрема, опис базового середовища програмування на прикладі середовища типу RAD Borland C++ Builder, відомості про структуру програми, базові управляючі конструкції мови програмування С/С++, складених структур даних – масивів. Наведено типові завдання та приклади їх розв’язання у вигляді блок-схем та програмних реалізацій. Видання містить перелік питань до підсумкового контролю з дисципліни та список джерел для підготовки. Для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка заочної форми навчання

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3090
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.